Vogelvereniging
"Ons Genoegen Didam"

Vogelpraatjes

IS KNOFLOOK  GOED VOOR VOGELS??

Overgenomen van werkgroep Amerikaanse Sijsen; Door A. Lemmens
Van knoflook weten we dat het een gezonde voedingsstof is voor de mens. Het heeft alleen een onaangenaam bijverschijnsel, de penetrante geur die het veroorzaakt. Bij onze vogels  kunnen we van deze penetrante geur goed gebruik maken bij het bestrijden van luis. Dit naast de velerlei medische aspecten van dit kruid.
Knoflook, Allium sativum, behoort tot de familie van de lookachtige. Andere planten uit deze familie zijn: Bieslook, Eslook, Berglook, Moeslook, Prei en Daslook: Alle Allium soorten zijn knolgewassen. In de winter slaan deze planten hun energie op in de bol zodat ze in het voorjaar snel groeien.
Knoflook kennen we uit culinaire gebruiken. Zeker in de Zuid-Europese keuken is de knoflook overduidelijk aanwezig. Dit aromatische kruid wordt gebruikt in de vorm van vers poeder of azijn. Knoflook heeft een grote reputatie met betrekking tot de gezondheid van mens en dier, eigenschappen die aan dit kruid worden toegeschreven zijn: cholesterolverlagend, bloeddrukverlagend, bloedstolling verminderend, slijm oplossend, ontsmettend voor luchtwegen, bloedzuiverend en voorkomt aderverkalking. Sommige bacteriële infecties worden door knoflook voorkomen of bestreden . Knoflook bestrijdt ook wormen en andere parasieten in darmen, zoals spoelwormen.
Uit onderzoek door de Universiteit van Edinburgh is duidelijk geworden dat de geur van knoflook muggen verdrijft, bloedzuiverend is, de groei van coccidiose remt, slijmoplossend is, spijsvertering bevordert, ziekmakende bacteriën remt, darmparasieten voorkomt en bestrijdt. Knoflook bevat allicine, organische zwavelverbinding die je een natuurlijk antibioticum kunt noemen.
Een andere, voor de vogels van groot belang zijnde werking, is dat de geur van knoflook insecten verdrijft. Vliegen, muggen, vederluis en bloedluis worden door geur verdreven. Als wij knoflook hebben gegeten ruiken we niet alleen uit onze mond maar ook onze huid. Via het transpiratie vocht ruik je naar knoflook. Dat is ook zo bij onze vogels. Door het toedienen van knoflook, via de voeding, gaat ook de huid van de vogels ruiken naar knoflook. Hierdoor zullen er geen luizen, muggen of vliegen bij de vogels komen.
Zoals al eerder genoemd is uit onderzoek vast komen te staan; door de Universiteit van Edinburgh is duidelijk geworden dat de geur van knoflook muggen verdrijft. Wetenschappers hebben aangetoond dat de geur van knoflook luizen bestrijd.

Hoe knoflook te gebruiken bij onze vogels;

In de handel is tegenwoordig ook appelazijn met knoflook te krijgen. Drie dagen in de week. Dagelijks verschonen. Zie gebruiksaanwijzing; Via het voer. In de handel is knoflook ook te verkrijgen in poedervorm. Dit is gedroogde en gemalen knoflook. Deze vorm van knoflook kunnen we mengen door de zachte voeders , eivoer/universeel. Twee theelepeltjes per kilo voer. In het vogelverblijf kunnen we ook gedroogde knoflook of uien ophangen om insecten zoals muggen, vliegen, luis enz. te verdrijven.

Even een stukje eigen ervaring;

We gaan even een jaar terug, kweekjaar 2014.
18 februari 2014 heb ik mijn broedkoppels op gekooid, het werd tijd want ze waren broedrijp. Alles verliep voorspoedig, mooie nestjes met eieren die ook goed werden bebroed. De bevruchting was ook perfect, de uitkomst van de jongen, het kon haast niet beter.
De eerste jongen moesten geringd worden. Ik heb altijd de gewoonte om het nestje met jongen om te keren in mijn hand, dan zit je niet in het nest te trekken. Maar wat ik toen zag, was onverstelbaar; luis luis en nog eens luis (zwarte luis)…dan gaat er van alles door je heen.
Ik had alles goed voorbereid: de kooien en de nesten ingesmeerd met Biosil vloeibaar, de touw nestjes ingespoten met Ardap. Wat moet je nog meer? Met de spuitbus Ardap bij de hand begin je aan een schoonmaakbeurt, maar met alles wat je doet, het is niet afdoende. Je moet op zo’n moment wat anders verzinnen, maar wat? Een bloedluis kun je volgens mij beter bestrijden, maar de zwarte luis trekt zich nergens wat van aan, die blijven komen.
Bij mijn zoektocht naar een oplossing stuitte ik op een schrijven van De Heer A. Lemmens van werkgroep Amerikaanse Sijsen. Hij schreef met zoveel overtuiging over knoflook en ik dacht… dat is het, knoflook.
Het poeder met het eivoer vermengd, ik kon mijn geluk niet op, want na vier dagen waren mijn oude en jonge vogels vrij van ongedierte. Begin maart was het dus ongeveer een jaar geleden. Ik ben deze knoflookpoeder in het eivoer het hele jaar blijven gebruiken en geen luis meer. Ik heb in 2014 net op tijd in kunnen grijpen. Twee poppen hebben het nest verlaten, en 7 jongen hebben de strijd verloren.

SUCCES MET DE KWEEK; TEUN DUIS.
  
Vogelliefde

We beginnen met het leven van een kanarie, maar het kan natuurlijk ook een andere
vogel zijn.
Dit verhaal heb ik jaren geleden al eens gelezen, heel aandachtig want het is altijd in mijn herinnering gebleven.

Hij zingt zo lieflijk en aangenaam in onze oren maar voor de soortgenoten klinkt het als een
krijgslied, een oorlogsverklaring aan alle rivalen.
Terwijl hij zingt vertoont de man een zeer agressieve houding, recht opgericht, trillende keel, dreigend draaien met het lichaam. En het wijfje dat begint te bouwen is nog agressiever.
Zij speelt de baas in heel de beschikbare ruimte. Het mannetje mag niet eens in de nabijheid van het nest komen. De onmiddellijke omgeving van het nest is haar territorium.
Zij spreidt de vleugels om zich dik, groot en indrukwekkend te maken.
Zij rekt de nek en steekt de bek heel scherp vooruit, nu is ze rijp voor de voortplanting, de paring.
Hij komt nu voor haar een gorgelend liedje zingen om te tonen dat hij de goede man is en de rivalen kan verslaan, ook hij spreidt de vleugels uit, rekt de nek en steekt de bek scherp vooruit om haar te imponeren, niet alleen door zijn strijdlied maar ook door zijn struis voorkomen.
Indien de man niet zingt maar beschroomd is in de kweekkamer, wat soms kan gebeuren omdat hij nog te jong is en niet rijp genoeg, dan wordt hij in een hoek gejaagd door het agressieve wijfje.
Maar de paardriftige man wijkt niet voor de aanstormende dame, hij zingt haar vlak in het gezicht en blijft. Deemoedig hurkt ze in elkaar, piept en roept hem terwijl ze met de vleugels slaat en trilt.
Dan volgt de paring, de ceremonie van de paarvorming begint meestal met agressie van beide kanten en als de paringsceremonie of balts lukt dan is het de vrouw die in deemoed met kinderlijk gedrag de verovering toelaat ergaat.
Aan de grondslag van heel de ceremonie ligt eigenlijk de mannelijke en vrouwelijke agressie want alles begint met agressie die ruimte moet scheppen voor elk levend wezen.


Teun Deus

Gemalen zaad

Gemalen zaad geven aan jonge vogels die net uit het nest komen, kan deze jonge vogels veel helpen om het echte zaad te gaan "pellen".
Een beetje zaad malen in een oude elektrische koffiemolen, en dit dan gelijk na het uitvliegen aan de jonge vogels verstrekken.
Na ongeveer een week zul je zien dat de jonge vogels veel gemakkelijker het gewone zaad zullen gaan gebruiken.
Gelijk met het gemalen zaad natuurlijk ook gewoon zaad geven en regelmatig wat "klein" zaad, zoals bv. snoep-of onkruidzaad.
De jonge vogels komen zo veel gemakkelijker op "zaad".

 

schelpen

schelpen

De Fife Fancy

Design: Tamara Witjes, Nathalie Geurts                                                         © www.vvonsgenoegendidam.nl